Budynek usługowo - handlowy

 Budynek usługowo - handlowy z wyznaczonym miejscem mieszkalnym

1/12